AREFE GüNüNE öZEL NAMAZ VAR Mı? KURBAN BAYRAMı AREFESINDE KıLıNACAK NAMAZ HANGISI, AREFE GüNü TERAVIH NAMAZı KıLıNıR Mı?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Resulullah arefe günü için 'Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür.' (Muvatta, Hacc, 246) ifadelerini kullanmıştır. Kurban Bayramı arefesi yaklaşırken arefe gününe özel ibadetler için araştırmalar hızlandı. Peki, arefe gününe özel namaz var mı, arefe günü hangi namazlar kılınır?

Arefe günü teravih namazı olmaması sebebiyle Müslümanlar, bayrama ulaşmanın huzurunu hissetmek için kurban bayramı beklenirken bayramdan bir gün önce olan arefe günü hangi ibadetlerin idrak edileceğini sorguluyor.

Arefe günü teravih namazı olmaması sebebiyle Müslümanlar, bayrama ulaşmanın huzurunu hissetmek için kurban bayramı beklenirken bayramdan bir gün önce olan arefe günü hangi ibadetlerin idrak edileceğini sorguluyor.

AREFE GÜNÜNE ÖZEL NAMAZ VAR MI?

Arefe gününe özel bayram namazında olduğu gibi dinen kılınması zorunlu bir namaz olmadığını ifade etmekte fayda var. Ancak Peygamber efendimizin hadislerinde yer alan ifadelere göre arefe gününde ibadetleri yerine getirmenin birçok önemi var.

KURBAN BAYRAMI AREFESİNDE KILINACAK NAMAZ

Müslümanlar ikindi namazı sonrası tövbe namazını idrak edebilirler. Arefe günü kılınacak namazlardan birisi de Mahsus namazıdır. Bu namaz “Zeval Vakti” olduğunda göğün altına yani açık alanda kılınabilir. Bu namazın birinci rekatında Fatiha Suresinin ardından İhlas suresi, ikinci rekatta Fatiha Suresi sonrası ise Kafirun Suresi okunmalıdır. Duha namazı ise kerahat vakti geçtikten sonra yaklaşık 50 dakika sonra kılınır. Duha namazının diğer adı kuşluk ve işrak namazı olarak geçmektedir.

Arefe günü ibadetleri içinde en faziletli olanlardan biri de nafile namazlar kılmaktır. Nafile namazlar ile hem Kurban Bayramı öncesi amel defterleri sevaplar ile dolar, hem de Bayram'ın manevi ruhu daha iyi hissedilebilir.

Bayram arefesi namazları içinde, Hacca gidemeyen Müslümanların Arafat'ta kılınan namazı kılması vardır. Arefe günü öğle namazı ile ikindi namazı arasında kılınan bu namaz 2 rekattır. Bu namazın kılınışı şöyledir;

Niyet: Yâ Rabbî bugün şu saatlerde Arafat'ta binlerce müslümanın "Lebbeyk" diye ilticâ ettiği zamanda âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhak buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhak eyle Allâhü Ekber."

Niyetten sonra namaza başlanır. 2 Rekatta da birer Fatiha Suresi, 3'er Kafirun Suresi ve 10'ar İhlas Suresi okunur. İkinci rekatta selam verilip namaz bitirilir. Namazın bitmesinin ardından;

70 adet İstiğfar-ı Şerif

11 veya 70 adet Tevhid "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

Arefe günü kılınacak bir diğer namaz da Tesbih Namazı'dır.

Tesbih Namazı'na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı

Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

Tesbih Namazı şöyle kılınır;

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek'at kılınmış olur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

Arefe günü kılınabilecek bir diğer Nafile Namaz ise 'Mahsus Namazı'dır.

Mahsus Namaz şöyle kılınır;

Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.

Arefe günü Sabah Namazı'nda Kurban Bayramı'nın 4.günü ikindi namazına kadar vakit namazlarının farzından sonra Tekbir getirmek Vacip bir ibadettir. Bu Tekbirleri de unutmayın.

2024-06-11T13:00:02Z dg43tfdfdgfd